polecamy grę

x

Need Water - Dostawy Wody
zagraj
Need Water - Dostawy Wody

Kopiąc odpowiednie rowy w ziemi i usuwając przeszkody takie jak kamienie spraw aby woda lub ropa naftowa dotarły do fabryki.
Sterowanie myszką