polecamy grę

x

Rodent Tree Jump - Skoki Wiewiórek
zagraj
Rodent Tree Jump - Skoki Wiewiórek

Skoki wiewiórek w systemie ligowym. Zajmij pierwsze miejsce aby awansować do wyższej ligi. Celem jest oddanie skoku jak najbliżej znaku określającego cel.
Sterowanie myszką