polecamy grę

x

Reflektor - Laser i Zwierciadła
zagraj
Reflektor - Laser i Zwierciadła

Korzystając ze zwierciadeł ustawionych w odpowiedni sposób spraw aby promień lasera z emitera trafił do odbiornika.
Sterowanie myszką