polecamy grę

x

Grabrilla - Goryl i Kokosy
zagraj
Grabrilla - Goryl i Kokosy

Celem gry jest zbicie wszystkich kamiennych cegieł znajdujących się na górze. Można to osiągnąć sterując odpowiednio gorylem, który odbija i rzuca kokosami.
Sterowanie myszką