polecamy grę

x

Start The Leak - Rozpocznij Przeciek
zagraj
Start The Leak - Rozpocznij Przeciek

Musisz tak kombinować aby bomba upadła na wyznaczone miejsce i zapoczątkowała przeciek rury.
Sterowanie