polecamy grę

x

Eletric Joint - Układy Elektryczne
zagraj
Eletric Joint - Układy Elektryczne

Połącz wszystkie elementy w jeden działający układ elektryczny. Pamiętaj, że możesz łączyć tylko plusy z minusami i na odwrót oraz nie możesz krzyżować połączeń.
Sterowanie myszką