polecamy grę

x

City Connect
zagraj
City Connect

Buduj i rozszerzaj swoje miasto łącząc budynki odpowiednio ułożonymi drogami. Prawidłowe ustawienie zalicza zadanie i przenosi do zadania trudniejszego.
Sterowanie myszką